Wie zijn wij

IP Valuators is gespecialiseerd in het vaststellen van de economische waarde van intellectuele eigendomsrechten (IP) en het opstellen van Value Roadmaps®. Hierbij spitst IP Valuators zich toe op het commerciële èn  IP due diligence proces. Daarnaast modelleert IP Valuators business cases ten behoeve van licentie-exploitaties. Deze financiële modellen dienen als fundament voor licentiecontracten.  Tevens verzorgt IP Valuators en Value Roadmap® workshops en Masterclasses.

IP Valuators werkt samen met toonaangevende instituten als het FinanceLab van TIAS School for Business and Society (Tilburg University) en het Institute for Manufacturing van Cambridge University en FRAPA (Format Recognition and Protection Association).

lees verder

Expertise

IP Valuators (Intellectual Property Valuators) is gespecialiseerd in:

• Het vaststellen van de economische waarde van intellectuele eigendomsrechten, licenties, TV-formats, innovaties en soortgelijke activa.

• Opstellen en begeleiden van Value Roadmaps®.

• Het modelleren van begrotingen (balansen, verlies en winstrekeningen en liquiditeitsoverzichten) voor de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten.

• Het geven van workshops en Masterclasses over het waarderen van IP en het opstellen en begeleiden van Value Roadmaps®.

• Het (her)structureren van intellectuele eigendomsrechten in een organisatie. (In de praktijk ‘zweven’ intellectuele eigendomsrechten veelal door de gehele organisatiestructuur.)

• Het samenwerken met juridische experts om tot een optimale (licentie)transactie te komen op basis van ‘milestones’ en ‘options’ die in een Licensing Value Roadmap® geïdentificeerd zijn.

lees verder

Value Roadmap

Een Value Roadmap® verschaft de ondernemer en investeerder(s) een ‘routekaart’ voor een aantal jaren met als ‘eindbestemming’ aandeelhouderswaarde. Deze routekaart geeft, op basis van de kwalitatieve analyse, cijfermatig aan waar de ‘valkuilen liggen’ en hoe het risico dat zo’n valkuil fataal wordt, gedempt zou kunnen worden. De routekaart maakt alternatieven wegen naar de eindbestemming zichtbaar. Zodat de ondernemer inzicht krijgt in mogelijke scenario’s in de toekomst.

IP Valuators ontwikkelt samen met dr. Rob Phaal, verbonden aan het Institute for Manufacturing van Cambridge University èn Joy van der Veer, Program Director bij TIAS School for Business and Society het Value Roadmap® concept door.  IP Valuators werkt heden met 5 verschillende Roadmaps, gebaseerd op hetzelfde principe:

lees verder